ESILEHT - TAGASI - Üldinfo

Üldinfo
Asukoht
Hinnakiri
Korterid
Kontakt

Miljööväärtuslik piirkond

Kassisaba miljööväärtuslik piirkond hõlmab ala, kuhu jäävad Kelmiküla (Tehnika ja Sügise tänava ümbrus), tavapäraselt Kassisaba nimetust kandev koht (Adamsoni, Wismari jt tänavad) ning Uue-Maailma nime all tuntud kant ehk Aasa ja Saturni jt. tänavate ümbruskond.
Kassisaba linnaosa ajalugu ja areng on seotud kunagise Toompea eeslinnaga. Tõenäoliselt tekkis linnaosa varasem hoonestus praeguse Paldiski maantee äärde ning võimalik, et linnakindlustuste vööndist kaarjalt eemalduv lääne poole suunduv maantee koos selle äärde ehitatud hoonete reaga andiski linnaosale Kassisaba nime. Olgu lisatud, et 17.-18. sajandil kandsid muldvallide nurgakohtadesse ehitatud kõrgemad tugipunktid “Katze” (kass) nimetust. Vanematel linnaplaanidel on Paldiski maantee nimeks mõnda aega Kassisaba. Järk-järgult laienes hoonestus ka põhja poole hilisematele Kelmiküla aladele. Kiiremini kui hoonestus levis Kassisaba kohanimi. See oli kasutusel pea kogu Toompea eeslinna, sealhulgas ka Toompea eeslinna lõunapiiril Väike-Ameerika tänava kohta. Linnaosa läänepoolne piir kujunes välja 1870. aastal, kui rajati raudteetamm. Kassisaba eeslinna arengule on suurt mõju avaldanud Toopea oldermann H. H. Falck. Suures osas Falcki kulul rajati näiteks puiestee (praegune Toompuiestee) Tõnismäelt Balti jaamani ning samuti park A. Adamsoni ja Wismari tänavate vahele.

Ajalooliselt võib kõige väärtuslikumaks Kassisabas pidada tänavatevõrku koos kruntidesüsteemiga, mis arenes välja 17. sajandi keskpaigast kuni 19. sajandini. Arhitektuurne miljöö on Kassisabal võrreldes teiste puitasumitega kõige kontrastsem. Hoonestuses põimuvad omavahel eri ajastustest pärit majad. Kassisaba on linnaehituslikust küljest suhteliselt terviklik ala, mis paigutub küll suuremate liiklustrasside vahele, ent annab suurepärase pildi eelmise sajandi alguse Tallinna linnaruumi arengust. Kassisaba vanim säilinud hoonestuskiht on pärit 19. ja 20. sajandi vahetusest ning asetub Kelmiküla kanti ning Luise, Wismari, Villardi ja osaliselt Koidu tänavale, kus on siiani säilinud ka mitmed ühekordsed laia puitlaudisega elumajad, sagedamini esineb suhteliselt lihtne puitdekoratsioonidega kahekorruseline elamutüüp. 1920. ja 1930. aastatel on rajatud näiteks Ao tänav ning Uue-Maailma asumis Aasa, Pilve, Saturni ja Komeedi tänavad.

Prindisõbralik leht

Real Kinnisvara OÜ › Koidu 70 / Saturni 1, 10129 Tallinn Tel.: 66 54 010 GSM 50 19 266 E-post: real@real.ee